PCC Playing Conditions Calculation

PCC-beräkningen aktiveras 12 januari 2022.
Efter att ha varit avstängd sedan i maj 2020 är det snart dags att återinföra funktionen PCC i världshandicapsystemet.

 

PCC (Playing Conditions Calculation) är en beräkning i världshandicapsystemet som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan grad att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Det kan till exempel handla om väderförhållanden, banförhållanden och banuppsättning.

Samtliga ronder som registreras samma dag som de spelats ligger till grund för PCC-beräkningen. Beräkningen sker under natten. Därefter sätter systemet ett PCC-värde på alla handicapresultat som registrerats eller registreras i efterhand på den banan den dagen.

När PCC är aktiverat kommer samtliga golfspelare som registrerar en handicaprond direkt att få ett mejl med sin nya exakta handicap, precis som tidigare. För de som registrerar ronden samma dag blir det dock först en temporär exakt handicap. I mejlet kommer det finnas en notering om att spelarens exakta handicap kan komma att ändras om den påverkas av PCC.

PCC kan antingen vara 0 (oförändrat) eller en justering med mellan -1 och +3. Ett minusvärde innebär att banan spelades lättare än normalt, medan ett plusvärde innebär att banan spelades svårare än normalt. Spelaren kommer att se PCC-värdet i Min Golf på samtliga spelade ronder.

OBS! Nytt mejl kommer endast om exakt handicap påverkats
När PCC-beräkningen gjorts under natten kommer GIT endast skicka ut ett nytt mejl till de golfare vars exakta handicap påverkas av PCC. Det skickas då ut dagen efter ronden spelats. I det mejlet kommer spelaren se uppdaterade exakta handicap efter PCC-justeringen, samt en kort text om att exakt handicap påverkats av PCC, samt en länk till mer information om vad PCC är.