Spel i utlandet

Om du har spelat handicapgrundande ronder i utlandet och vill att dessa skall påverka din hcp kan du själv göra en manuell registrering i GIT under fliken Min HCP / Ny registrering av handicap. Där anger du Klubb, Bana, Poäng, Datum och klockslag samt Golf-ID för din Markör.

Om banan inte har slopetabeller kan handicapkommittén bistå med beräkningen när du kommer hem. Följande information krävs:

1. Slopevalue och Course Rating för den bana du spelat.

2. Par och index för alla banans 18 hål.

3. Ditt resultat hål för hål.

Kontakta Hcp-kommittén så snart du är hemma och helst innan du spelat fler hcp-grundande ronder i Sverige. 

 

Internationella amatörtävlingar 

Internationella amatörtävlingar kan ingå i SGF Golf Ranking förutsatt att tävlingen ingår i World Amateur Golf Rankings och att en ansökan skickas in av en deltagande spelare.

Lista över tävlingar som ansökt:
Herrar 
Damer

Internationella amatörtävlingar kan ingå i SGF Golf Ranking förutsatt att de uppfyller båda kraven nedan:
 • Tävlingen måste ingå i World Amateur Golf Rankings (WAGR)
 • Minst en svensk spelare som ska delta i tävlingen måste innan tävlingens första speldag ansöka om att få tävlingen inkluderad i SGF Golf Ranking. Ansökan görs genom ett speciellt ansökningsformulär.
 • Officiella landslagsuppdrag inkluderas per automatik, ingen ansökan behöver göras.

  Poängsättning
  För att tävlingen ska registreras i SGF Golf Ranking så snart som möjligt måste minst en svensk spelare i startfältet skicka in eller meddela länk till en komplett resultatlista till SGF Tävlingskansli så snart tävlingen är avslutad. Om ingen resultatlista meddelas kommer SGF Tävlingskansli att söka fram resultatlistan vilket kan resultera i en viss fördröjning innan poängen registreras i SGF Golf Ranking. Tävlingsvärdet för tävlingen sätts efter en fast poängskala baserad på vilken gradering tävlingen har fått på WAGR. Se tabellen nedan. Poäng per placering fördelas enligt den normala fördelningskurvan för SGF Golf Ranking. Samtliga svenska spelare i tävlingen inkluderas oavsett om de personligen har ansökt om att inkludera tävlingen eller ej.


  WAGR Elite A B C D E F G
  Tävlingsvärde SGF Golf Ranking 1000 poäng 800 poäng 600 poäng 400 poäng 250 poäng 175 poäng 125 poäng 50 poäng