Golfens handicapsystem

 Handicap-registering 

Handicapsystemet bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga score på varje enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt.

tävlingar sköts detta automatiskt via golfens IT-system oavsett om det handlar om höjning eller sänkning.

handicapgrundande sällskapsronder skall alla förändringar registreras i GIT. Det är ett ansvar som gemensamt vilar på spelaren och dennes markör.

Detta hanteras väldigt olika av våra spelare. Vissa registrerar alla sina ronder och har därför en så rättvisande handicap som möjligt. Andra registrerar aldrig några höjningar och riskerar att ha en missvisande handicap.