Handicaprevision 2020

 

Som bekant kommer Sverige (och resten av världen) att gå över till ett nytt handicapsystem,WHS World Handicap System, under 2020. I Sverige kommer övergången att ske den 1/3. Av denna anledning kommer vi inte att genomföra den årliga granskningen av medlemmarnas handicap. Det blir alltså inga justeringar upp eller ner i samband med årsskiftet. Från och med den 1/3 kommer medlemmarna däremot att få en ny handicap som baseras på de 8 bästa av de senaste 20 ronderna som har registrerats i GIT. Skulle ni registrera några ronder under tiden 1/1-29/2 kommer de alltså att finnas med i den handicapberäkning som görs den 1/3.

 

För de som vill veta mer om WHS hänvisar vi till

https://golf.se/varldshandicapsystemet