Handicaprevision per 1/1 2019

Den årliga handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd av handicapkommittén.

För spelare som har minst fyra handicapronder 2018 och minst åtta handicapronder 2017-2018 har handicapkommittén med hjälp av en GIT-rapport beräknat eventuell sänkning/höjning enligt EGAs regler för den årliga handicaprevisionen. Reglerna bygger på statistik från en stor mängd handicapronder. Vill du veta mer så läs "Årlig handicaprevision" under denna hemsidesflik.

Ett antal spelare i klubben föreslås få sin handicap sänkt/höjd med 1 eller 2 slag grundat på EGAs handicapregler. Handicapkommittén granskar föreslagna förändringar och fattar därefter beslut i varje enskilt fall och berörda spelare får ett mail från kansliet när justeringen är gjord.

 I år är det 34 spelare som får 2 slags sänkning, 57 spelare får ett slags sänkning, 52 spelare får ett slags höjning och 26 spelare får 2 slags höjning.

 Anmärkningsvärt är att det är fler spelare som får sänkningar i år än ifjol, medan det är tvärtom när det gäller höjningar. Det kan tolkas som att de som känner att de har för låg handicap har blivit flitigare att registrera sina ronder i GIT, medan fortfarande det är många spelare som enbart registrerar bra ronder i GIT.

Tyvärr är det så att majoriteten av våra medlemmar (847 spelare) inte uppfyller kraven för granskning och 546 av dessa har inte registrerat en enda rond i GIT under 2018. Förmodligen är det så att dessa spelares spelstandard och handicap inte stämmer överens, men det är upp till var och en att själv bestämma.

 Spelare som anser sig ha blivit felaktigt behandlade eller vill ha mer noggrann information om hur vi gått till väga är välkomna att kontakta handicapkommittén.

 

Handicapkommittén