Årlig handicaprevision

Inför varje nytt år gör Handicapkommittén en genomgång av alla medlemmars handicaputveckling under det gångna året. Det kan då visa sig att en spelares registrering ger upphov till frågor. I dessa fall kommer spelaren att bli uppmanad att lämna en förklaring till sin handicaputveckling. 

För de som vill veta mer om WHS hänvisar vi till

https://golf.se/varldshandicapsystemet