Onsdagsgolfen 2021 ( 7 april - 29 sept )

Den 2 juni får vi spela tävling på onsdagsgolfen igen.

Första starttid är 9:40. Du måste anmäla dig till kansliet minst 24 timmar innan och får då en starttid. Bokning sker löpande från 9:40, så man kan inte själv välja tid. Håll dig uppdaterad om din starttid, eftersom den kan ändras p.g.a. eventuella avbokningar. 
Om du bara vill spela 9 hål, så behövs ingen föranmälan utan man träffas kl.10:00 vid 9-hålsslingan.

Spelform: Poängbogey jämna veckor, slaggolf udda veckor.

Anmälningsavgift: 30 kr. Kontant betalning. Köp gärna ett klippkort för 5 gånger. Betalning sker till någon i Damkommittén.

I varje boll utser ni själva en lagledare, som sammanställer resultat med namnexakt hcp och vilken tee för alla i bollen. Lagledaren noterar även om betalning skett med 2020 års kort.
Detta skickas till
ing-mari.gustafsson@insatnet.nu
Resultatlistan redovisas på Damkommitténs anslagstavla och på hemsidan i slutet av veckan. Vinstcheckarna hämtas i receptionen.
Sista onsdagen i månaden har vi också en lagtävling, där de två bästa resultaten räknas för varje hål om det är 4-bollar med Mrs X om det är 3-bollar. Detta resultat skickas också till ing-mari.gustafsson@insatnet.nu. Prisutdelning sker på höstrusket.
Onsdagstävlingen är en officiell tävling och därmed obligatoriskt handicapgrundande för såväl höjning som sänkning. 

Har du frågor kan du vända dig till Ing-Mari Gustafsson 070-6548630 eller någon annan i damkommittén.


           VÄLKOMNA

      Damkommittén