Byggnadskommittén

Ordförande: tf Niklas Karlsson

Ledamöter: Jan Dahlqvist, Bertil Johansson, Björn Jönsson, Torbjörn Lindström, Patrik Löfqvist och Peter Nilsson.

Byggnadskommittén arbete består av att tillse att erforderlig skötsel och underhåll sker avseende klubbens byggnader (inkl. installationer) och utemiljöer.