Byggnadskommittén

Ordförande: tf Niklas Karlsson

Ledamöter: Jan Dahlqvist, Bertil Johansson, Magnus Sjögren och Björn Jönsson.

Byggnadskommittén arbete består av att tillse att erforderlig skötsel och underhåll sker avseende klubbens byggnader (inkl. installationer) och utemiljöer.