Företag

Engagerade företag ger klubben spännande dimensioner
Många lokala företag finns representerade i vår klubb. Såväl stora som små och inom en mängd olika nischer och affärsområden. Självklart är all denna samlade kunskap en stor tillgång. Sponsring, företagsträffar, företagsgolf och seminarier är därför under ständig utveckling. En golfklubb är ett alldeles utmärkt ställe att knyta kontakter på under avspända former.