Lokala Regler per den 17 juni 2020

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i receptionen.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out-of-Bounds, Regel 18.2
Banans yttre gräns markeras normalt med vita pinnar. På hål Gul 2 definieras gränsen av den inre kanten av staketstolparna som omger omådet.
Vid spel av Röd 8, Gul 5 och Blå 4 samt korthål 9 och 10 markerar vita och vit-svarta pinnar interna bangränser. Vita dubbelpinnar markerar start och slut på gränsen.
Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av respektive hål. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad för stans och sving erhålls enligt regel 16.1a och 16.1b.

Pliktområden, Regel 17

Provisorisk boll för boll i pliktområde på hål 4 Gul slinga.

Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i detta pliktområde får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 17.1d. Om den ursprungliga bollen hittas utanför pliktområdet måste spelaren fortsätta med denna. 
Om den ursprungliga bollen hittas pliktområdet får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 17.1d. 
Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de tre minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. 

Onormala banförhållanden, Regel 16
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
b) Organiska föremål
Staket på hål Blå 4 är ett organiskt föremål. Lättnad utan plikt är ej tillåten

Övningsspel, Regel 5.2
Hål som inte ingår i tävlingen och alla övningsområden på banan är områden där övningsspel är tillåtet. Regel 5.2.
Övningsgreener är fel green. Regel 13.1f.

Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel om läkarintyg finns.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål lägg plikten på nästa hål.

Ordningsföreskrifter

Spel på hål 4, Blå slinga är förbjudet när tåg nalkas eller tåg passerar hålet. Brott mot denna ordningsföreskrift kan få disciplinära och/eller rättsliga påföljder.