Lokala Regler

Stenar i bunker
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

 

Markeringar

Markering        
Betydelse                                  
Regel
Vit banans gräns
 18
Gul gult pliktområde  17
Röd rött pliktområde
 17
Blå mark under arbete (mua)  16
Blå-grön Mua, spel förbjudet
 16
Orange Oflyttbart hindrande
 16


Out-of-Bounds, Regel 18.2

Banans yttre gräns markeras normalt med vita pinnar. På hål Gul 2 definieras gränsen av den inre kanten av staketstolparna på höger sida.

Vid spel av Röd 8, Gul 5 och Blå 4 samt korthål 9 och 10 markerar vita och vit-svarta pinnar interna bangränser. Vita dubbelpinnar markerar start och slut på gränsen.

Från ”vitt håll” markerar pinnen Out-of-Bounds. Från ”svart håll” är pinnen ett oflyttbart hindrande föremål och får inte lyftas. Lättnad för stans och sving erhålls enligt regel 16.1a och 16.1b.

Pliktområden, Regel 17

Provisorisk boll för boll i pliktområde på hål 4 Gul slinga.

Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i detta pliktområde får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 17.1d. Om den ursprungliga bollen hittas utanför pliktområdet måste spelaren fortsätta med denna. 
Om den ursprungliga bollen hittas pliktområdet får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 17.1d. 
Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de tre minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. 

Onormala banförhållanden, Regel 16

 Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

Övningsspel, Regel 5.2
Hål som inte ingår i tävlingen och alla övningsområden på banan är områden där övningsspel är tillåtet. Regel 5.2. 

Övningsgreener är fel green. Regel 13.1f.

Ordningsföreskrifter

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Spel på hål 4, Blå slinga är förbjudet när tåg nalkas eller tåg passerar hålet. Brott mot denna ordningsföreskrift kan få disciplinära och/eller rättsliga påföljder.