Lokala bestämmelser

Rätt till spel

18-hålsbanan
Medlemmar: Hcp 54. På helgdagar ska minst hälften i bollen ha < 36.
Greenfeegäster: Högst < 36.

9-hålsbanan
Medlemmar: Hcp 54
Greenfeegäster: Hcp 54, men minst en spelare i bollen måste ha < 36.

Kontroll av greenfee och spelrätt utförs dagligen. Person med golfutrustning på banan som inte löst greenfee eller saknar spelrätt kan avvisas från banan och få betala dubbla gällande greenfee.

Dimma
Vid dimma måste nedslagsområdet för spelarens slag kunna ses. Vid spel från första tee måste 300 meter kunna ses.

Småbarn
Föräldrar ombedes att inte lämna småbarn utan uppsikt inom golfklubbens område. I samband med övning på driving range är olycksfallsrisken mycket stor intill utslagsmattorna.

Vinterspel
Slagmatta ska användas på fairway. Uppslagen torv i semiruff ska återläggas. Vid användning av slagmatta är ronden ej hcp-grundande.

Golfvärdar
Klubben har utsedda golfvärdar. De har till uppgift att kontrollera att dessa bestämmelser följs och att spelet flyter. Golfvärdens anvisningar skall följas.

Utrustning/Klädsel: Spelare skall ha egen utrustning / Vårdad klädsel
Officiell tid: Stora klockan vid puttinggreenen
Banpersonal: Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås
Puttinggreen: Det är förbjudet att öva pitchslag mot puttinggreenen
Bunkerkrattor: Hela bunkerkrattan ska ligga i bunkern med tänderna i spelriktningen
Medlemsbrickor: Bärs synlig på bag
Hundar: Det är tillåtet att medföra kopplad hund vid golfspel

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.