banchefen har ordet

Hållbara Greener för framtiden

I Örestads banutvecklingsfas omfattar att höja kvalitén på spelytorna. Utvecklingsfasen görs i den takt efter ekonomiska möjligheter.

Vi har tagit beslut att prioritera greenkvalitén, för att det är den mest avgörande delen i golfspelet och oftast bedöms om banan är bra eller dålig.

I höstas presenterade jag min syn för styrelsen på Örestads greenkvalité samt en åtgärdsplan i stora drag. Den handlar om att uppnå ”hållbara greener för framtiden”. Detta innebär, att få bättre och jämnare kvalité på greenerna under hela spelsäsongen, så att vi slipper greener som tappar i spelkvalité mitt under säsongen. Dessutom ligger miljöaspekter med i bilden för att bli mindre beroende av kemiska växtskyddsmedel, näringsmedel mm.

Åtgärder korthålsbanan
Åtgärdsplanen går helt enkelt ut på att få ner andelen på ohållbara gräsarten, ettårigt vitgröe, och att få in hållbara gräsarter som ven- och svingelgräs. Vi går in och gör olika skötselåtgärder, såsom fler hålluftningar, hjälpsådder med hållbara gräsarter och fler sanddressningar än normalt. Detta innebär en del störningar, d v s vi stänger slingan vid utförandet, oftast heldag. Greenytan blir däremot återställd efter arbetet så att den blir spelbar igen.  Under säsongen kommer vi att göra fyra hjälpsåddsmoment, april, juni, augusti och september/oktober. Däremellan utför vi luftningar och sanddressningar och övriga skötselåtgärder som i normala fall.

Åtgärder 27-hålsbanan
27-hålsbanans greener kommer vi att renovera för hållbara greener för framtiden, klicka här för att läsa mer.

Tidsplanen för de olika projekteten/renoveringar uppskattar jag till 2 till 5 år.